Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

B-Service - Twój plan BIOZ

Bezpieczeństwo i ochrona

Drogi Generalny Wykonawco ! Kierowniku budowy! Czy pamiętasz o opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla inwestycji przed jej rozpoczęciem? Czy wiesz kiedy takiego obowiązku trzeba dopełnić i w jakich przypadkach taki dokument trzeba opracować, a może po prostu nie wiesz, jak się zabrać za przygotowanie planu BiOZ lub po prostu nie masz na to czasu?

Dobrze trafiłeś! Odpowiemy na wszystkie Twoje i pytania, a nawet przygotujemy Plan BiOZ dla Twojej budowy!

W 2003 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie dotyczące informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz określił szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania planu BiOZ dla inwestycji budowlanych.

Plan BiOZ jest niczym innym, jak dokumentem określającym informacje na temat organizacji budowy, jej planie zagospodarowania wraz z zasadami ewakuacji, zakresie prac, określenia prac szczególnie niebezpiecznych, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji oraz innych zasadach technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom i zagrożeniom występującym na budowie dla pracowników i innych osób przebywających na budowie lub w jej bliskim sąsiedztwie.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia należy sporządzić w sytuacji gdy:

Budowa będzie trwała co najmniej 30 dni, a przy jej realizacji będzie brało udział co najmniej 20 pracowników

Planowana pracochłonność prac na budowie wynosić będzie co najmniej 500 osobodni

Na budowie występować będą prace szczególnie niebezpieczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

Czy potrzebuję planu bioz?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, które obligują do opracowania planu BiOZ?

Dla przypomnienia są to prace związane z przysypaniem, z pracą na wysokości, prace gdzie występują czynniki chemiczne i biologiczne stwarzające zagrożenia, prace w pobliżu czynnych linii energetycznych i komunikacyjnych, prace pod ziemią i w przestrzeniach zamkniętych, prace mogące powodować ryzyko utonięcia – prace nad wodą, czy też prace przy montażu elementów wielkowymiarowych i prefabrykowanych.

Zespół B-Service miał przyjemność prowadzania prac dla każdej z wyżej wymienionych prac.

Przykłady inwestycji budowlanych z pracami szczególnie niebezpiecznymi dla których trzeba sporządzić plan BiOZ:

Rurociąg

Montaż rurociągu pod czynną linią energetyczną wysokiego napięcia

Most

Budowa mostu/kładki nad rzeką

Sieć ciepłownicza

Wymiana sieci ciepłowniczej w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego, tramwajowego

Hala produkcyjna

Budowa hali produkcyjnej

Stacja PKP

Budowa stacji PKP

Nie mniej ustawodawca daje nam również pole do rozważań, gdyż nigdzie nie jest wprost napisane, jakie to są „ciężkie” elementy wielkowymiarowe czy prefabrykowane, bowiem montaż małej hali/garażu na 2/3 samochodu przy użyciu takich elementów dla zwykłego „Kowalskiego” może być dużym przedsięwzięciem, ma to się jednak nijak do postawienia 3 kondygnacyjnej hali, z konstrukcji stalowej na powierzchni 200 000 m2. W związku z powyższym jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujecie konsultacji w zakresie sporządzenia planu BiOZ zapraszamy do kontaktu, a nasi eksperci na pewno odpowiedzą na nurtujące pytania w tym zakresie.

BIOZ

Czas i koszt realizacji planu BiOZ zależy od rodzaju budowy, jej lokalizacji i innych warunków technicznych i organizacyjnym w tym jej otoczenia. Ceny opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozpoczynają się od 1000,00 zł, a jego realizacja trwa zazwyczaj do 7 dni. 

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza