Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Przeglądy gaśnic

B-Service - Profilaktyka w bezpieczeństwie przeciwpożarowym

Przeglądy gaśnic

Gaśnica to przenośne urządzenie przeciwpożarowe, które służy do gaszenia początkowych ognisk pożaru. Jest to ważne narzędzie, które pozwala na skuteczną reakcję w przypadku wybuchu pożaru i może zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

W Polsce dostępne są różne rodzaje gaśnic, które są dostosowane do gaszenia różnych typów pożarów. Klasyfikacja gaśnic opiera się na symbolach literowo-cyfrowych, które określają rodzaj substancji gaśniczej oraz rodzaj pożaru, do którego gaśnica jest przeznaczona. Oto 6 klas z powszechnie stosowanych rodzajów gaśnic w Polsce:

A - gaśnica dedykowana do gaszenia materiałów pochodzenia organicznego np. drewno

B - gdy płoną ciecze palne i takie substancje, które ulegają stopnieniu podczas palenia np. benzyna

C - używana do gaszenia pożarów gazów z kategorii np. tlenek węgla

D - gaśnica używana do gaszenia płonącego metalu

E - gaśnice, które używane są do gaszenia urządzeń pod napięciem, oraz, które znajdują się w pobliżu przewodów

F - gaśnice, które używane są do gaszenia tłuszczów spożywczych np. olej spożywczy

Z kolei podstawowy podział gaśnic można podzielić na 3 kategorie:

  • Gaśnice wodne
  • Gaśnice proszkowe
  • Gaśnice „śniegowe”

Rodzaje gaśnic

Gaśnica wodna składa się z piany gaśniczej. Jest to forma, która jest lepiej usuwalna z powierzchni niż proszek. Tej rodzaj gaśnicy, ze względu na zawartość wody, nie jest dedykowana do pożarów urządzeń elektrycznych, które są pod napięciem.

Kolejna gaśnica to gaśnica proszkowa. Ze względu na proszek gaśnica ta bardzo łatwo odcina tlen od powierzchni płonącej. Można tutaj spotkać węglanowe i fosforanowe proszki gaśnicze. Proszki węglanowe idealnie gaszą ciecze i gazy. Proszki fosforanowe skutecznie sprawdzą się przy gaszeniu pożarów składających się z materiałów pochodzenia organicznego. Te drugie gaśnice są najczęściej wykorzystywane w obecnych czasach.

Ostatnią gaśnicą z podstawowego podziału jest gaśnica śniegowa. Jest nazwa dotyczy dwutlenku węgla, bo to właśnie tą substancją wypełniona jest gaśnica. Po uruchomieniu CO2 zmienia się w „śnieg”. Stąd nazwa. Ten rodzaj gaśnic jest skuteczny przy pożarach urządzeń elektrycznych, płonących gazów, a także cieczy palnych. Dlatego przy styknięciu się z płonącymi rzeczami substancja otrzymuje temperaturę -78*C. Dlatego nie zaleca się jej do gaszenia ludzi.

Rodzaje gaśnic
Istotnośc przeglądów gaśnic

Dlaczego to takie istotne?

Częstotliwość przeglądów gaśnic jest regulowana przepisami i normami bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku przez specjalistyczne firmy zajmujące się konserwacją i serwisem gaśnic. Przeglądy mają na celu sprawdzenie sprawności gaśnicy, stanu ciśnienia wewnątrz urządzenia, daty ważności, a także sprawdzenie, czy gaśnica nie ma uszkodzeń, czy wycieków.

Co do tego, kto powinien mieć gaśnicę, to w Polsce obowiązek posiadania gaśnicy dotyczy przede wszystkim właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, takich jak mieszkania, domy, firmy, obiekty użyteczności publicznej, itp. Zakres obowiązków związanych z posiadaniem i konserwacją gaśnic może się różnić w zależności od typu obiektu oraz lokalnych przepisów. Ogólnie jednak, gaśnice są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i mogą pomóc w skutecznej akcji gaśniczej, zanim pojawi się straż pożarna.

Zaufaj specjalistom B-Service

Firma B-Service jest firmą specjalistyczną, która zajmuje się sprawdzaniem i konserwacją gaśnic. Po każdym przeglądzie gaśnica uzyskuje naklejkę z datą ważności. I można jej śmiało używać przy pożarach, ale tego każdy chce jak najmniej.

Jeśli potrzebujesz  wiedzieć, jak używać gaśnic zapraszamy do nas na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Realizujemy szkolenia na Sali szkoleniowej, bądź typowo na terenie naszego Klienta. Wymagamy bezpiecznej powierzchni, która umożliwi praktyczne testowanie pożar na kontrolowanym pożarze.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza