Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenia okresowe bhp

B-Service - Utrzymaj wysoki poziom bezpieczeństwa

Szkolenia okresowe

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy są niezwykle istotne dla każdej organizacji i jej pracowników. W celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa istnieje wiele przepisów i wymagań prawnych, których przestrzeganie jest nieodzowne. Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpiecznych warunków pracy są szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Szkolenia okresowe BHP są to kursy, które mają na celu uaktualnienie i utrzymanie wiedzy pracowników na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawcy są zobligowani do zapewnienia takich szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szkolenia te obejmują różne aspekty bezpieczeństwa, takie jak bezpieczne korzystanie z narzędzi i maszyn, postępowanie w przypadku wypadków czy pożarów, a także zasady higieny i ergonomii pracy.

Szkoleniom okresowym podlegają:

Wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę u swojego pracodawcy i kończy im się ważność szkolenia wstępnego bhp, lub mija ważność szkolenia okresowego bhp podlegają szkoleniom obowiązkowym. W firmie B-Service możesz zrealizować szkolenia stacjonarne zgodnie z naszym terminarzem szkoleniowym. Dodatkowo możesz zrealizować szkolenia zdalnie na np. MS Teams.

W przypadku szkoleń bhp online na platformie szkoleniowej możliwe są codziennie. Dostępne mamy szkolenia okresowe bhp dla każdej grupy zawodowej. W przypadku szkolenia wstępnego i okresowego BHP dla pracowników administracyjno- biurowych, kadry kierowniczej możliwe jest w języku angielskim, ale i też szkolenie wstępne bhp dla grupy inżynieryjno-technicznej oraz stanowisk robotniczych.

Jest również możliwość uruchomienia szkoleń wstępnych bhp w języku ukraińskim.

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i pozostałych; urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji

Pracownicy służby bhp oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby

Pracownicy służby bhp oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby

Pracownicy administracyjno-biurowi oraz pozostali wcześniej nieuwzględnieni

Pracownicy administracyjno-biurowi oraz pozostali wcześniej nieuwzględnieni, których praca wiąże się z narażaniem na szkodliwe dla zdrowia, uciążliwie lub niebezpieczne czynniki, a także osoby, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, który sprawdza poziom przyswojenia informacji przekazywanych podczas szkolenia oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Egzamin przeprowadza osoba organizująca szkolenie. Pracownik, który odbędzie szkolenie okresowe, otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia, które przechowywane jest w aktach osobowych.

O szkoleniach B-Service
Szczegóły szkoleń

Szczegóły szkoleń okresowych

W zależności dla kogo przeprowadzane jest szkolenie, w naszej firmie trwa ono 1 - 2 dni w formie stacjonarnej, w formie LIVE na platformie MS Teams lub online na platformie szkoleniowej. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy musi być zorganizowane w czasie godzin pracy pracownika, a koszty ponosi pracodawca.

Szkolenia okresowe BHP są nieodłącznym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Regularne aktualizowanie wiedzy pracowników na temat zagadnień związanych z BHP ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka wypadków i zachowania zdrowia w miejscu pracy. Pracodawcy, którzy dbają o przeprowadzanie tych szkoleń, pokazują swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo pracowników i budują lepszą atmosferę pracy. Pamiętajmy zatem, że inwestowanie w szkolenia okresowe BHP przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, a co najważniejsze, pomaga chronić najważniejsze zasoby każdej organizacji - jej ludzi. Dodatkowo pracodawca, który zapewnia terminowe szkolenia bhp, nie łamie prawa. Po drugie szkolenia okresowe bhp pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów i chorób zawodowych, a co za tym idzie, zmniejsza koszty związane z odszkodowaniami, absencją, czy też leczeniem. Po trzecie przeszkolony pracownik to produktywny pracownik. Warto szkolić pracowników, ponieważ przekłada się to na lepsze wyniki, zmniejszenie liczby błędów oraz zwiększenie efektywności pracy.

Podsumowując, szkolenia okresowe BHP to szansa na dodatkowe zaangażowanie pracowników, a także poprawy atmosfery i relacji wewnątrz zespołu, co realnie przełoży się na efektywność wykonywanych obowiązków. To także okazja do zgromadzenia specjalistycznej wiedzy od doświadczonych profesjonalistów i nawiązanie z nimi dyskusji. Szkolenia okresowe BHP sprawiają, że ewentualne zagrożenia są mniej prawdopodobne - podkreślają również odpowiedzialne podejście firmy do zarządzania personelem, przez co kształtują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza