Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Ocena ryzyka zawodowego

B-Service - Czynniki zagrażające w Twojej firmie

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to potencjalne niebezpieczeństwo, które pracownicy mogą napotkać w swoim miejscu pracy lub podczas wykonywania zadań związanych z pracą. Jest to szansa na wystąpienie wypadków, chorób zawodowych lub innych szkodliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Ryzyko zawodowe może wynikać z różnych czynników, w tym z charakterystyki pracy, wykorzystywanych narzędzi i maszyn, substancji chemicznych, ergonomii, warunków środowiskowych oraz organizacji pracy.

Elementy ryzyka zawodowego obejmują:

Czynniki fizyczne

Takie jak hałas, wibracje, temperatury ekstremalne, promieniowanie, narażenie na działanie ognia lub wybuchu.

Czynniki chemiczne

Kontakt z substancjami toksycznymi, drażniącymi lub szkodliwymi, które mogą prowadzić do zatrucia lub chorób.

Czynniki biologiczne

Narażenie na patogeny, bakterie, wirusy lub inne organizmy, które mogą wywołać choroby zakaźne.

Czynniki ergonomiczne

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, złe wyposażenie, niewłaściwa ergonomia, co może prowadzić do urazów mięśni i stawów.

Czynniki psychospołeczne

Stres, nadmierne obciążenie pracą, mobbing, który może wpływać na zdrowie psychiczne pracowników.

Zadania i procesy pracy

Praca na wysokości, praca przy maszynach, manipulowanie ciężkimi przedmiotami, które mogą prowadzić do urazów mechanicznych.

Warunki środowiskowe

Złe oświetlenie, złącza, miejsca ograniczonej przestrzeni, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Związane z organizacją pracy

Praca na zmiany, niewystarczający czas na odpoczynek, długie godziny pracy, które mogą prowadzić do zmęczenia i osłabienia uwagi.

Nieodpowiedni sprzęt i narzędzia

Używanie narzędzi i sprzętu, które są w złym stanie lub nieodpowiednie do wykonywanej pracy.

Brak odpowiedniego szkolenia

Brak wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonywania danej pracy, co może prowadzić do błędów i wypadków.

Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Zarządzanie ryzykiem zawodowym obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka, wdrażanie środków prewencyjnych, regularne kontrole oraz szkolenia pracowników w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym procesem dokumentującym ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wraz z zespołem B-Service odbywa się w przedsiębiorstwie klienta – następuje powołanie zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i zaangażowanie w ten proces kadry kierowniczej oraz pracowników – poprzez zebranie stosownych informacji, danych i sugestii pracowników oraz szczegółową analizę stanowiska pracy i wszelkich innych czynników zewnętrznych, które mają wpływ na dane stanowisko.

Ryzyko zawodowe
Ocena ryzyka zawodowa

Dlaczego ocena jest tak istotna?

Ryzyko zawodowe, dokumentowane w ocenie ryzyka zawodowego i karcie oceny ryzyka stanowi kluczowy element w zarządzaniu bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. To dzięki temu procesowi wiemy jakie zagrożenia występują na danych stanowiskach, jakie środki minimalizujące te ryzyka należy stosować, z jaką częstotliwością je wymieniać/konserwować, a nawet na jego podstawie zaplanować plan przedsięwzięć w celu całkowitego wyeliminowania ryzyka np. poprzez zakup nowej nowoczesnej maszyny w przyszłości.

Do oceny ryzyka zawodowego służą dwie główne grupy metod tj. jakościowe oraz ilościowe, które z kolei dzielą się na kolejne poszczególne metody, a ich metodologie możemy znaleźć w Internecie oraz opracowaniach branżowych.

Najczęściej spotykane i podstawowe metody to wg. Polskiej Normy 18002, Risc Score, PHA.

Specjaliści B-Service są gotowi na przeprowadzenie oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach wg. każdej metody, ale bazując na podstawie lat naszych doświadczeń, została przez nas opracowana autorska metoda oceny ryzyka zawodowego tzw. metoda Delmana. Może jesteś ciekawy? Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza