Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Koordynacja bhp budowy

B-Service - Kwalifikowana koordynacja Twojej budowy

Koordynacja budowy

Koordynacja BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) na budowie jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji ryzyka wypadków oraz chorób zawodowych. Koordynacja BHP na budowie jest szczególnie istotna ze względu na specyfikę tego środowiska, gdzie występują różnorodne zagrożenia związane z pracami budowlanymi.

Koordynatorem BHP na budowie jest osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i pełni funkcję nadzoru oraz koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy. Osoba ta może być zatrudniona przez firmę budowlaną, być pracownikiem specjalizującym się w BHP w ramach firmy budowlanej lub może być niezależnym ekspertem zewnętrznym współpracującym z inwestorem, lub generalnym wykonawcą. W ramach takiej obsługi pracownicy B-Service mogą pełnić funkcję koordynatora bhp na inwestycji. Ponadto wychodząc nie jednokrotnie naprzeciw wymaganiom rynku i klientów jesteśmy w stanie wraz z koordynatorem bhp zapewnić cały zespół BHP odpowiedzialny za bezpieczeństwo na inwestycji przez cały okres jej trwania 24/7. 

Wiele wielkich inwestycji budowlanych wymaga zapewnienia Generalnego Wykonawcy budowy, który zarządzi całym procesem budowlanych od początku do końca oraz zapewni wykonawców poszczególnych etapów prac, począwszy od prac ziemnych, fundamentowych, stawiania konstrukcji, wykończenia wewnątrz w tym montażu ścian, wszelkich instalacji i prac wykończeniowych. 

Ścisła konsultacja z koordynatorem bhp

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za skoordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzialny kierownik budowy, na którym ciąży również wiele innych obowiązków. W związku z powyższym kierownik budowy ma prawo powołać koordynatora BHP, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby zarządzić zadaniami BHP na inwestycji.

W ramach koordynowania działań bhp każdy etap prac jest ściśle konsultowany z koordynatorem bhp, tak by nie było kolizji prac mających szczególny wpływ na bezpieczeństwo. Przykładami takich kolizji mogą być: 

Żuraw

Prace montażowe przy pomocy żurawia

Ściany

Montaż ścian budynku, z robotami instalacyjnymi poniżej

Ciśnienie

Próby ciśnieniowe instalacji, przy pracach wykończeniowych w tej samej strefie

Wyżej wymienione stanowią jedynie przykład zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na ryzyko i bezpieczeństwo prowadzonych prac. 

W celu uniknięcia takich problemów koordynator bhp lub nawet zespół BHPowców, który podlega pod koordynatora BHP, ma za zadanie wdrożyć system zarządzania bhp na inwestycji budowlanej wraz z procedurami, które obejmują takie elementy jak:

  • listę wymagań dla podwykonawców wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do prac na budowie
  • system pozwoleń codziennych oraz na prace szczególnie niebezpieczne
  • zasady wejść na budowę wraz z organizacją szkoleń wprowadzających BHP, zapoznanie z planem BiOZ i wydaniem przepustek
  • kontrola sprzętu wjeżdżającego na budowie i wydawanie na niego specjalnych zezwoleń
  • prowadzenie narad koordynacyjnych bhp dla podwykonawców 
  • tworzenie raportów bhp z poszczególnych etapów prac i niezgodności na budowie
  • egzekwowanie od wykonawców na inwestycji poprawy stanu bhp i usunięcia występujących niezgodności
Konsultacja

Potrzebujesz profesjonalnej i kompleksowej obsługi BHP
na inwestycji budowlanej? Zgłoś się do nas!

Prowadzimy koordynację bhp i obsługę bhp
budów w całej Polsce i za granicą!

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza