Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenie dla kierowników wycieczek szkolnych

B-Service - Bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży

Kierownik wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki szkolnej to osoba odpowiedzialna za organizację i nadzór podczas podróży, mającej na celu dostarczenie uczniom niezapomnianych i edukacyjnych doświadczeń. Jednak równie ważnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. Dlatego właśnie szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych pod względem BHP odgrywają kluczową rolę.

Dlaczego takie szkolenia są istotne oraz jakie korzyści płyną z ich uczestnictwa?

Zapobieganie wypadkom i urazom:

Szkolenia BHP dla kierowników wycieczek szkolnych są niezwykle istotne, ponieważ pomagają zapobiegać wypadkom i urazom podczas podróży. Podczas szkoleń kierownicy uczą się identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyko, takie jak złe warunki drogowe, niebezpieczne miejsca czy sytuacje awaryjne. Dzięki zdobytej wiedzy są w stanie podejmować właściwe działania mające na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Udzielanie pierwszej pomocy

W sytuacji nagłego wypadku lub choroby podczas wycieczki kierownik wycieczki powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem profesjonalnej pomocy medycznej. Szkolenia BHP dla kierowników wycieczek szkolnych uczą podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zaopatrywanie ran czy postępowanie w przypadku złamań. Ta wiedza może okazać się bezcenna w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej reakcji.

Sytuacje awaryjne

Podczas podróży zawsze istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej, takiej jak wypadek samochodowy, utrata bagażu czy zdarzenia losowe. Szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych obejmują również tematykę zarządzania sytuacjami awaryjnymi. Kierownicy uczą się, jak skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, jak utrzymać spokój i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki. Przygotowanie na takie scenariusze jest nieocenione i pozwala uniknąć chaosu oraz minimalizować skutki awarii.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo uczniów

Podczas podróży kierownicy wycieczek szkolnych są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów nie tylko na miejscu, ale również w trakcie przemieszczania się. Szkolenia BHP dla kierowników uwzględniają zasady przewożenia uczestników wycieczki, takie jak odpowiednie zapięcie pasów bezpieczeństwa, przestrzeganie limitów prędkości oraz dobór właściwego środka transportu. Dzięki temu kierownicy są w stanie skutecznie chronić uczniów podczas podróży.

Program szkolenia

Kierownikiem wycieczek szkolnych możesz zostać po przejściu kursu instruktażowego w formie seminarium. Szkolenie trwa 10h lekcyjnych.

 1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Przepisy regulujące organizację turystki szkolnej. 
 2. Organizacja wycieczek szkolnych:
  • formy i rodzaje turystyki szkolnej,
  • planowanie krajoznawczo- turystycznej w szkole,
  • planowanie wycieczek szkolnych,
  • program wycieczki szkolnej,
  • Sposoby postępowania na wypadek pożaru,
  • Zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa,
  • współpraca z biurami turystycznymi. 
 3. Obowiązki kierownika wycieczek:
  • przed wycieczką,
  • w czasie wycieczki,
  • po zakończeniu wycieczki.
 4. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy:
  • podczas przejazdu,
  • w czasie pobytu w obiektach,
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • zapobieganie wypadkom
  • poruszanie się po drogach, szlakach turystycznych(pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach),
  • bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania.
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej:
  • podręczna apteczka,
  • współpraca ze służbą medyczną.

Szkolenie kończy się wystawieniem imiennego zaświadczenia, które jest wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.135 poz. 1516 z dnia 26 listopada 2001 r.) z późn. zmianami.

Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas organizacji wycieczek szkolnych, a szkolenia BHP dla kierowników stanowią nieodzowną część przygotowań. Uczestnictwo w takich szkoleniach daje kierownikom wycieczek nie tylko niezbędną wiedzę, ale także pewność siebie i umiejętność skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu mogą stworzyć bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenia podróżującym uczniom. Pamiętajmy zawsze, że bezpieczne wycieczki to wycieczki, które zostaną w pamięci uczestników na długo i przyczynią się do ich rozwoju i nauki.

Kierownik wycieczek szkolnych - kurs
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza