Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Ośrodek szkolenia zawodowego

B-Service - ODZ Konsultant

Ośrodek szkolenia zawodowego

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Konsultant posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego realizuje szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne dla młodzieży i osób dorosłych na terenie całego kraju.

W celu zapewnienia najwyższej jakości szkoleń ODZ Konsultant zapewnia grono trenerów oraz wykładowców, których kompetencje i kwalifikacje potwierdzone są dyplomami, certyfikatami jak również doświadczeniem zawodowym.

Nasz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Konsultant posiada niezbędne zaplecze techniczne i organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i pomocami naukowymi niezbędnymi do realizacji zadań edukacyjnych.

wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

zaświadczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Urzędu Pracy

certyfikat oraz autorski program do szkolenia operatorów wózków paletowych obsługiwanych z poziomu roboczego

Prowadzimy wiele szkoleń w naszym ODZ Konsultant. Są to

Szkolenia z zakresu BHP, czyli szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Pracowników administracyjno-biurowych

Pracowników inżynieryjno-technicznych

Pracowników robotniczych

Pracowników służby BHP

Szkolenia na wózki - kursy zawodowe i kwalifikacyjne Wrocław

Wózki widłowe są jednymi z najczęściej używanych pojazdów w branży transportu, logistyki, budowlanej i wielu innych. Zdobycie uprawnień różnego typu, znacząco zwiększa szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Prawidłowo i solidnie przeprowadzone szkolenia na wózki, wyposażają naszych Klientów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności, potrzebny do bezpiecznej i szybkiej obsługi wózków widłowych. Dysponujemy własnym ośrodkiem doskonalenia zawodowego, w którym wszystkie kursy, przeprowadzane są pod okiem doświadczonych instruktorów, posiadających niezbędne kwalifikacje.

Szkolenia na uprawnienia energetyczne (elektryczne, ciepłownicze, gazowe) wraz z egzaminem SEP

Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z egzaminem UDT

Szkolenia na obsługę: suwnic, żurawi, podestów ruchomych, dźwigów towarowych wraz z egzaminem UDT

Specjalistyczny kurs dla operatorów pilarek spalinowych i elektrycznych

Specjalistyczny kurs teoretyczno-praktyczny dla osób odśnieżających dachy

Szkolenia dla sygnalistów i hakowych

Kursy SEP Wrocław

Kurs pierwsza pomoc

Szkolenia środki ochrony roślin Wrocław

Firma B-Service organizuje także szkolenia środki ochrony roślin. Coraz większy wybór technologii i produktów do ochrony i pielęgnacji roślin sprawia, że każdy z nas musi zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, aby taki zawód móc wykonywać. Zapisując się na szkolenia środki ochrony roślin, każdy z Państwa otrzymuje gwarancję, że zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności, konieczne do wykonywania tego zawodu. Nowoczesny sprzęt, wyszkolona kadra instruktorska i ciekawie przygotowany plan szkoleń. Każda z tych rzeczy sprawia, że nasze autorskie szkolenia są nie tylko przyjemne w odbiorze, ale również skuteczne. Na efekty płynące z nowej wiedzy nie trzeba długo czekać. 

Już teraz zapraszamy Państwa do sprawdzenia pełnej oferty na szkolenia na wózki i środki ochrony roślin w miejscowości Wrocław, oraz wybranie najbardziej dogodnego terminu i miejsca, w którym kurs zostanie przeprowadzony.

dodatkowe szkolenia

Posiadamy również zgodę na przeprowadzanie następujących szkoleń z zakresu ochrony roślin:

podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny sadownicze

podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny warzywne

podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny rolnicze

uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny sadownicze

uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny warzywne

uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin - rośliny rolnicze

podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (dawniej obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin)

uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (dawniej obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin)

szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Dodatkowe szkolenie z BHP

pozostałe szkolenia:

metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

szkolenie ppoż. dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

z zakresu oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego

zespołów powypadkowych

zasady wdrażania systemu haccp

dla osób wykonujących zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza