Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenia dla hakowych i sygnalistów

B-Service - Bezpieczeństwo w logistyce i na budowie

Hakowi i sygnaliści

Szkolenia dla hakowych i sygnalistów są kierowane zarówno do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, jak i osób fizycznych, których celem jest uzyskanie dodatkowych uprawnień i polepszenie swojej pozycji na rynku pracy. W ramach szkoleń tego typu uczestnikom przekazywane są wiedza oraz umiejętności praktyczne z zakresu obowiązujących przepisów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i przepisów wewnątrzzakładowych, jak również bezpiecznego zawieszania i przemieszczania ładunków.

Wszystkie prace niebezpieczne muszą być dobrze przygotowane zarówno w teorii jak i praktyce, tj. sprawne maszyny i wiedza osób biorących udział w tych pracach. Zanim pracownicy przystąpią do pracy, w pierwszej kolejności powinni przeanalizować wszelkie możliwe zagrożenia, zweryfikować dokumenty oraz sprzęt.

W trakcie szkolenia trwającego 7 godzin lekcyjnych pracownik zostanie zapoznany z wiedzą na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku sygnalisty i hakowego, zostanie przeszkolony z prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia ładunku przed transportem, doboru odpowiedniego oprzyrządowania w zależności od rodzaju transportu i ładunku oraz używania prawidłowych sygnałów niezbędnych do komunikacji między hakowym, sygnalistą, a operatorem.

Czego się nauczysz?

Pracownik będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie:

 • prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia ładunku przed transportem,
 • właściwego doboru zawiesi i innego oprzyrządowania od danego rodzaju transportu i ładunku,
 • przeprowadzenia bezpiecznego transportu ładunków,
 • prawidłowego używania sygnałów niezbędnych w komunikacji między hakowym, sygnalistą a operatorem,
 • oceny stanu technicznego zawiesi zarówno przed, jak i po zakończeniu pracy,
 • skutecznego i jak najbardziej optymalnego wykorzystania możliwości technicznych zawiesi pomocniczych,
 • efektywnego wykorzystania możliwości suwnicy bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych osób zaangażowanych w proces,
 • identyfikacji zagrożeń, które mogą występować w trakcie pracy z wykorzystaniem suwnicy,
 • wdrożenia właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących przy obsłudze suwnic.

Powyższe obowiązki wynikają z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących. Ponadto przyda się znajomość załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, który przedstawia zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa, a także Kodeks Pracy. Pomocne przepisy prawne znajdziemy również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Tak naprawdę, zanim sygnalista i hakowy rozpocznie swoją pracę, koniecznie musi się zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych. Dodatkowo musi mieć ważne orzeczenie lekarskie, a także obyć instruktaż stanowiskowy.

Profesjonalny sygnalista i hakowy to pracownik wyposażony w środki ochrony indywidualnej, które można zakupić w naszym sklepie internetowym www.sklepbhpwroclaw.pl w postaci obuwia S3 i okularów ochronnych, a także rękawic roboczych. Warto mieć na sobie odblaskową oraz hełm ochronny. 

Szkolenia dla hakowych i sygnalistów
Program szkoleń

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • metody przygotowania towarów do transportu,
  • właściwości towarów, decydujące o technice i technologii transportu,
  • warunki racjonalnego składowania, ładowania i przewozu towarów.
 2. Osprzęt stosowany podczas prac przeładunkowych.
 3. Zasady i sposoby współdziałania między operatorem a hakowym.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przeładunkowych.
 5. Sprawdzenie praktycznych umiejętności hakowego.

Wszystkie kwestie związane z aspektami pracy sygnalisty i hakowego podczas szkolenia realizowane są przez naszych specjalistów bhp, którzy na co dzień pracują na budowach. Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz wydaniem imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia sygnalistów i hakowych.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza