Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Stosowanie środków ochrony roślin

B-Service - Jakimi preparatami chronić rośliny?

Środki ochrony roślin

Osoby stosujące środki ochrony roślin, czyli wszyscy użytkownicy profesjonalni, od 1 stycznia 2014 r. mają obowiązek stosować integrowaną ochronę roślin. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku każdy producent rolny musi ograniczać pestycydy, dlatego przez użyciem środków ochrony roślin wykorzystać wszelkie sposoby i metody ochrony przed agrofagami. W związku z tym  zaleca się stosować płodozmian, specjalne odmiany roślin, pilnować terminów, używać optymalnej agrotechniki, nawozić, czy też zapobiegać rozprzestrzenianiu się szkodników. Wszystko to jest po to, by chronić owady zapylające i naturalnych wrogów szkodników.

Do stosowania środków ochrony roślin należy mieć odpowiednią wiedzę i znać prawo. Używać i stosować środki ochrony roślin mogą jedynie osoby, które posiadają zezwolenie lub pozwolenie na handel równoległy wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dość prosto jest to zweryfikować. Wystarczy wejść na stronę internetową https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ i kliknąć zakładkę co robimy. Możemy każdego dnia sprawdzić, jakie są środki ochrony roślin – dostępna jest też obszerna wyszukiwarka z etykietami każdego środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu.

Każdy użytkownik profesjonalny np. leśnik, rolnik, sadownik musi przestrzegać minimalnych odległości od danych miejsc i obiektów, a także na otwartej powierzchni nie może stosować oprysków, kiedy prędkość wiatru przekracza 4 m/s.

Dlaczego to takie istotne?

Osoby, które używają środków ochrony roślin, muszą mieć ukończone szkolenie, poświadczone zaświadczeniem w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów. Dodatkowo posiadacze opryskiwaczy są zobligowani do realizowania badań okresowych sprzętu, a także musi prowadzić dokumentację przez 3 lata od dnia użycia danego środka ochrony roślin.

Użytkownik profesjonalny musi stosować środki ochrony roślin tak, aby nikomu nie stwarzać zagrożenia, zarówno ludziom jak i zwierzętom.

Czy wiesz, że nie można stosować środków ochrony roślin na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk? Można obejść ten przepis w związku z decyzją  wojewódzkiego inspektora zgodnie z rozporządzaniem nr 1272/2008 w przypadku, jeśli zwalczanie metodami niechemicznymi jest nieskuteczne i nieekonomiczne, występują organizmy kwarantannowe, pomniki przyrody są zagrożone, a także czy dane występowanie roślin stwarza zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

W rozporządzeniu minister do spraw rolnictwa określił, w jakich odległościach od miejsc i obiektów można stosować środki ochrony roślin.  Przedstawione zostały warunki pogodowe, w jakich terminach, godzinach, dniach można stosować środki ochrony roślin. Dodatkowo można poznać, jaka jest minimalna powierzchnia obszaru, kiedy można używać sprzętu agrolotniczego przy użyciu środków ochrony roślin.

Istotność ochrony roślin
Opryski

Kto może wykonywać opryski?

W przepisach prawnych określone jest również przechowywanie preparatów, tak, by użytkownik profesjonalny wiedział, jak przechowywać środki ochrony roślin, co robić z resztkami po zabiegach oraz jak czyścić sprzęt, który jest używany przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Kto może wykonywać opryski środkami ochrony roślin, które są dedykowane dla użytkowników profesjonalnych?

  • Osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin
  • Osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie doradztwa środków ochrony roślin z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin
  • Osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 ustawy o środkach ochrony roślin
  • Nie wcześniej niż 5 lat przed użyciem środków ochrony roślin, osoby ukończyły szkolenie w innym państwie członkowskim UE lub będącym stroną umowy o EOG, potwierdzone zaświadczeniem

Pamiętaj, kupuj tylko oryginalne środki ochrony roślin! Możesz sprawdzić je w ogólnodostępnym wykazie, wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Używaj ich zgodnie z etykietą i przepisami, by dbać o własne zdrowie, zdrowie innych ludzi i zwierząt, a także środowisko.

Wszystkie informacje na temat stosowania środków ochrony roślin zdobędziesz na naszym szkoleniu ze stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza