Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Obsługa bhp na budowie

B-Service - Bezpieczeństwo ponad wszystko

Obsługa BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) na budowie ma wiele zalet, które przyczyniają się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Oto główne zalety obsługi BHP na budowie:

Bezpieczeństwo pracowników

Priorytetową zaletą obsługi BHP na budowie jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Dzięki właściwym procedurom i szkoleniom, ryzyko wypadków i obrażeń jest znacznie zmniejszone, co chroni zdrowie i życie pracowników.

Minimalizacja ryzyka zawodowego

Wdrożenie odpowiednich środków i procedur BHP pozwala na identyfikację i minimalizację ryzyka związanego z różnymi etapami pracy na budowie. Przy odpowiedniej ocenie ryzyka i odpowiednich zabezpieczeniach, prace mogą być wykonywane bezpieczniej i bardziej skutecznie.

Ochrona zdrowia pracowników

Obsługa BHP na budowie stawia nacisk na zapobieganie występowaniu chorób zawodowych oraz na minimalizację szkodliwego wpływu substancji chemicznych i innych czynników szkodliwych na zdrowie pracowników.

Zwiększenie efektywności pracy

Pracownicy, którzy czują się bezpieczni i dobrze zabezpieczeni, zazwyczaj wykazują większą motywację i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy może wpłynąć pozytywnie na wydajność i efektywność pracy na budowie.

Ochrona mienia i sprzętu

Poprzez przestrzeganie standardów BHP, chronione jest również mienie, narzędzia i maszyny używane na budowie. Przy odpowiednim zachowaniu i zabezpieczeniach, ryzyko uszkodzenia sprzętu jest zminimalizowane.

Zgodność z przepisami prawnymi

Obsługa BHP na budowie zapewnia przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. W przypadku ewentualnych kontroli lub audytów, firma budowlana może uniknąć konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów BHP.

Pozytywny wizerunek firmy

Firma, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, zyskuje pozytywny wizerunek wśród pracowników, klientów i opinii publicznej. To może przyczynić się do przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników i zyskania zaufania klientów.

Redukcja absencji i czasu pracy

Bezpieczne warunki pracy zmniejszają ryzyko wypadków i urazów, co wpływa na mniejszą liczbę zwolnień lekarskich i ograniczenie czasu absencji pracowników z powodu urazów lub chorób zawodowych.

Wnioskiem jest to, że obsługa BHP na budowie przynosi wiele korzyści dla pracowników, pracodawców i klientów, poprawiając warunki pracy, minimalizując ryzyko i zwiększając efektywność działań na placu budowy.

Obsługa BHP

Dlaczego obsługa BHP jest tak istotna?

Obsługa BHP na budowie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu procesem budowlanym. Od bezpieczeństwa pracowników i braku wypadków na budowie zależy czy inwestycja budowlana zostanie zakończona z sukcesem. Ponadto profesjonalna obsługa BHP na budowach stanowi wizytówkę i żywą reklamę w oczach klientów, pracowników oraz inwestora. 

Nadzór BHP inwestycji budowlanych może odbywać się na wiele różnych sposobów w zależności od oczekiwań klienta. W ramach obsługi BHP wyróżniamy:

Audyty BHP

Audyty, wizyty, kontrole problemowe na budowach zakończone raportem zgodnie z ustaloną częstotliwością przez klienta

Pełna obsługa BHP

Pełną obsługę bhp z zapewnieniem pracownika BHP przez cały okres trwania budowy 

Jak przebiega obsługa BHP?

Sposób prowadzenia nadzoru BHP na budowie zależy również od poziomu, z jakiego go sprawujemy, wyróżniamy bowiem:

Nadzór

Nadzór inwestorski BHP, gdzie w imieniu inwestora kontrolujemy budowę i wydajemy zalecenia w zakresie usunięcia niezgodności bhp na budowie – pamiętajmy, że wysoki poziom bhp to nie tylko wizytówka wykonawcy, ale często w dużej mierze firmy, dla której realizowana jest budowa

Koordynacja

Koordynację BHP inwestycji z ramienia generalnego wykonawcy – gdzie koordynator bhp w imieniu kierownika budowy zarządza procesami bhp wśród wszystkich wykonawców na budowie

Zakres prac

obsługę BHP inwestycji z ramienia podwykonawcy na budowie realizującego konkretny zakres prac

Każdy z tych nadzorów ma nieco inną specyfikę pracy, nie mniej B-Service posiada doświadczenie w obsłudze bhp budów na każdym poziomie. Nadzór BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) inwestycji budowlanych to kompleksowy proces, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placu budowy. Osoba odpowiedzialna za nadzór BHP na budowie ma kluczowe zadanie w kontrolowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu standardów BHP w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nadzór BHP na inwestycji budowlanej to ciągły proces, który wymaga współpracy, monitorowania i reagowania w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy na placu budowy.

Obsługa BHP

W ramach pełnej obsługi BHP na inwestycji zajmujemy się

Nadzór BHP

Bezpośrednim nadzorem bhp

Raporty BHP

Tworzeniem raportów bhp

Konsultacje

Bierzemy udział w tworzeniu IBWR oraz konsultacjach w zakresie BHP

Narady

Prowadzimy lub bierzemy udział w naradach budowy i BHP

Dokumentacja pracownicza

Kontrolujemy dokumentację pracowniczą w tym szkolenia bhp i orzeczenia lekarskie pracowników

Prowadzenie dokumentacji

Prowadzimy dokumentację bhp zgodnie z obowiązującymi standardami bezpiecznej pracy – wdrożonymi na budowie lub na podstawie ogólnodostępnych standardów bhp z porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie 

Mamy również na uwadze, że prace budowlane niejednokrotnie odbywają się całą dobę i wymagają nadzoru BHP 24h na dobę 7 dni w tygodniu – na takie wyzwanie B-Service jest również gotowy. By zapewnić stały nadzór, możemy zapewnić zespół BHPowców dedykowany pod konkretną inwestycję budowlaną. 

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza