Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Obsługa bhp na budowie

B-Service - Bezpieczeństwo ponad wszystko

Nadzór BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) na budowie ma wiele zalet, które przyczyniają się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Warto także pamiętać, że wpływa ona pozytywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa, ponieważ udowadnia, iż dana firma podejmuje działania prewencyjne. Oto główne zalety obsługi BHP na budowie:

Bezpieczeństwo pracowników

Priorytetową zaletą obsługi BHP na budowie jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Dzięki właściwym procedurom i szkoleniom, ryzyko wypadków i obrażeń jest znacznie zmniejszone, co chroni zdrowie i życie pracowników.

Minimalizacja ryzyka zawodowego

Wdrożenie odpowiednich środków i procedur BHP pozwala na identyfikację i minimalizację ryzyka związanego z różnymi etapami pracy na budowie. Przy odpowiedniej ocenie ryzyka i odpowiednich zabezpieczeniach, prace mogą być wykonywane bezpieczniej i bardziej skutecznie - nadzór BHP na budowie przekłada się na efektywność.

Ochrona zdrowia pracowników

Obsługa BHP na budowie stawia nacisk na zapobieganie występowaniu chorób zawodowych oraz na minimalizację szkodliwego wpływu substancji chemicznych i innych czynników szkodliwych na zdrowie pracowników.

Zwiększenie efektywności pracy

Pracownicy, którzy czują się bezpieczni i dobrze zabezpieczeni, zazwyczaj wykazują większą motywację i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. Dzięki profesjonalnemu nadzorowi BHP na budowie następuje zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy, które może wpłynąć pozytywnie na wydajność i efektywność pracy.

Ochrona mienia i sprzętu

Poprzez przestrzeganie standardów BHP, chronione jest również mienie, narzędzia i maszyny używane na budowie. To oznacza, że dzięki nadzorowi BHP na budowie, przy odpowiednim zachowaniu i zabezpieczeniach, ryzyko uszkodzenia sprzętu jest zminimalizowane.

Zgodność z przepisami prawnymi

Obsługa BHP na budowie zapewnia przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. W przypadku ewentualnych kontroli lub audytów, firma budowlana może uniknąć konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów BHP.

Pozytywny wizerunek firmy

Firma, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, zyskuje pozytywny wizerunek wśród pracowników, klientów i opinii publicznej. Inwestycja w profesjonalny nadzór BHP na budowie może przyczynić się do przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników i zyskania zaufania klientów.

Redukcja absencji i czasu pracy

Nadzór BHP na budowie to bezpieczne warunki pracy, a te z kolei zmniejszają ryzyko wypadków i urazów, co wpływa na mniejszą liczbę zwolnień lekarskich i ograniczenie czasu absencji pracowników z powodu urazów lub chorób zawodowych.

Wnioskiem jest to, że obsługa BHP na budowie przynosi wiele korzyści dla pracowników, pracodawców i klientów, poprawiając warunki pracy, minimalizując ryzyko i zwiększając efektywność działań na placu budowy. Jeśli prowadzisz firmę i zależy Ci na jej pozytywnym wizerunku oraz chcesz dodatkowo podkreślić swój profesjonalizm, zdecydowanie powinieneś rozważyć inwestycję w nadzór BHP na budowie.

Obsługa BHP

Dlaczego nadzór bhp na budowie jest tak istotny?

Obsługa BHP na budowie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu procesem budowlanym. Od bezpieczeństwa pracowników i braku wypadków na budowie zależy czy inwestycja budowlana zostanie zakończona z sukcesem. Ponadto profesjonalna obsługa BHP na budowach stanowi wizytówkę i żywą reklamę w oczach klientów, pracowników oraz inwestora. 

Nadzór BHP inwestycji budowlanych może odbywać się na wiele różnych sposobów w zależności od oczekiwań klienta. W ramach obsługi BHP wyróżniamy:

Audyty BHP

Audyty, wizyty, kontrole problemowe na budowach zakończone raportem zgodnie z ustaloną częstotliwością przez klienta

Pełna obsługa BHP

Pełną obsługę bhp z zapewnieniem pracownika BHP przez cały okres trwania budowy 

Jak przebiega nadzór bhp na budowie?

Sposób prowadzenia nadzoru BHP na budowie zależy również od poziomu, z jakiego go sprawujemy, wyróżniamy bowiem:

Nadzór

Nadzór inwestorski BHP, gdzie w imieniu inwestora kontrolujemy budowę i wydajemy zalecenia w zakresie usunięcia niezgodności bhp na budowie – pamiętajmy, że wysoki poziom bhp to nie tylko wizytówka wykonawcy, ale często w dużej mierze firmy, dla której realizowana jest budowa

Koordynacja

Koordynację BHP inwestycji z ramienia generalnego wykonawcy – gdzie koordynator bhp w imieniu kierownika budowy zarządza procesami bhp wśród wszystkich wykonawców na budowie

Zakres prac

obsługę BHP inwestycji z ramienia podwykonawcy na budowie realizującego konkretny zakres prac

Każdy z tych nadzorów ma nieco inną specyfikę pracy, nie mniej B-Service posiada doświadczenie w obsłudze bhp budów na każdym poziomie. Nadzór BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) inwestycji budowlanych to kompleksowy proces, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placu budowy. Osoba odpowiedzialna za nadzór BHP na budowie ma kluczowe zadanie w kontrolowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu standardów BHP w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nadzór BHP na inwestycji budowlanej to ciągły proces, który wymaga współpracy, monitorowania i reagowania w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy na placu budowy.

Obsługa BHP

W ramach pełnej obsługi BHP na inwestycji zajmujemy się

Nadzór BHP

Bezpośrednim nadzorem bhp

Raporty BHP

Tworzeniem raportów bhp

Konsultacje

Bierzemy udział w tworzeniu IBWR oraz konsultacjach w zakresie BHP

Narady

Prowadzimy lub bierzemy udział w naradach budowy i BHP

Dokumentacja pracownicza

Kontrolujemy dokumentację pracowniczą w tym szkolenia bhp i orzeczenia lekarskie pracowników

Prowadzenie dokumentacji

Prowadzimy dokumentację bhp zgodnie z obowiązującymi standardami bezpiecznej pracy – wdrożonymi na budowie lub na podstawie ogólnodostępnych standardów bhp z porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie 

Mamy również na uwadze, że prace budowlane niejednokrotnie odbywają się całą dobę i wymagają nadzoru BHP 24h na dobę 7 dni w tygodniu – na takie wyzwanie B-Service jest również gotowy. By zapewnić stały nadzór, możemy zapewnić zespół BHPowców dedykowany pod konkretną inwestycję budowlaną. Bezpieczeństwo jest absolutną podstawą, dlatego należy przeprowadzić odpowiednią analizę pod kątem ryzyka zawodowego na terenie inwestycji oraz określić specjalne procedury, które pomogą zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz profesjonalny nadzór BHP na budowie już dziś.

Dlaczego B-service?

Profesjonalna obsługa BHP na budowie

Chociaż firm świadczących usługi związane z obsługą BHP na budowie jest wiele, warto zdecydować się na współpracę z doświadczonymi profesjonalistami, którzy posiadają ściśle określony system, oparty na istotnych procedurach. W B-service mamy za sobą setki zleceń, dzięki czemu wypracowaliśmy sobie konkretne standardy. Przez lata praktyki zgromadziliśmy również specjalistyczną wiedzę — wykorzystujemy ją w codziennej pracy. Dzięki temu skutecznie określamy ryzyko wystąpienia zagrożeń, podejmując działania mające im zapobiegać. Decydując się na współpracę z nami pod kątem obsługi BHP na budowie, masz pewność, że kwestię bezpieczeństwa wszystkich pracowników traktujemy bardzo poważnie. Nie czekaj i zaufaj profesjonalistom!

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza