Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Kursy udt i adr

B-Service - Kursy UDT i ADR z doświadczonymi profesjonalistami

Wózki widłowe

Kursy UDT – Wózki widłowe

Wózki widłowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Szkolenie to ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z obsługi wózka widłowego. Trzeba wiedzieć, jak się nim poruszać, jak go obsługiwać, do czego potrzebne są poszczególne przyciski, i inne części.

Szkolenie na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem umożliwia zdobycie uprawnień w UDT na 10 lat.

Zapewniamy pełne szkolenie z teorii i praktyki, wraz z załatwieniem wszelkich formalności związanych ze zdobyciem uprawnień w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Organizujemy kursy dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Taki egzamin UDT jest ważny 5 lat. Dotyczy to wózków typu Manitou, ładowarek teleskopowych, wózków do komisjonowania, czy też wózków specjalnych.

Realizujemy szkolenia na terenie zakładów pracy.

Kursy UDT - suwnice

Kursy UDT – Suwnice

Suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego [zerowego]

Do zdobycia uprawnień na operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego, wymagane jest przejście szkolenia, które kończy się egzaminem państwowym w UDT.

Szkolenie składa się z części teoretycznej jak i praktycznej.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznej w zakresie obsługi suwnic z poziomu roboczego.

Operator suwnic kabinowych

Przygotujemy do egzaminu państwowego przed Urzędem Dozoru Technicznego do obsługi tych suwnic.

W skład kursu wchodzi szkolenie teoretyczne i praktyczne na terenie zakładu pracy u Klienta. Skompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosków o egzamin w UDT.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznej w zakresie obsługi suwnic kabinowych.

Suwnice specjalne

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego UDT oraz do pracy jako operator suwnicy specjalnego przeznaczenia. Warunkiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest ukończony 18 rok życia. Posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym złożenie egzaminu państwowego UDT.

Po zakończonym kursie i pozytywnym wyniku egzaminu UDT kursant otrzymuje terminowe uprawnienia na: Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia z terminem ważności 5 lat od daty zdanego egzaminu.

Kurs przeznaczony jest dla grup zorganizowanych w firmach, zakładach pracy, które dysponują odpowiednią suwnicą specjalną. Zajmujemy się organizacją szkolenia jak i egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy UDT - żurawie

Kursy UDT – żurawie stacjonarne warsztatowe

Żurawie stacjonarne warsztatowe

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych oraz przygotowanie osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W trakcie kursu UDT z żurawi stacjonarnych warsztatowych zapoznasz się z wymaganiami dla osób, które obsługują takie żurawie. Poznasz rodzaje urządzeń transportu bliskiego oraz będziesz wiedzieć, co podlega dozorowi technicznemu. Poznasz definicję, podziału żurawi, a także, z czego jest zbudowany, jakie ma zabezpieczenia, udźwig, instalacje. Przede wszystkim dowiesz się, jak bezpiecznie pracować i co robić podczas awarii, uszkodzenia, czy nieszczęśliwych wypadków.

Kursy UDT - wciągniki i wciągarki

Kursy UDT – wciągniki i wciągarki

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wciągnik i wciągarka to dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); W przypadku wciągnika obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną natomiast w przypadku wciągarki zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama stała, przesuwana lub przejezdna. Nazwa potoczna: elektrowciąg.

Realizujemy szkolenia na terenie zakładów pracy.

Kursy UDT - HDS

Kursy UDT – HDS

HDS

Program szkolenia na HDS zawiera:

  • dozór techniczny,
  • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
  • podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne - budowy żurawi,
  • eksploatację dźwigów, obowiązków operatorów żurawi,
  • bezpieczeństwo i higieny pracy,
  • praktyka na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym;

Kurs na operatora dźwigów HDS kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawnia do obsługi żurawi - typu HDS przewoźnych i przenośnych. Realizujemy szkolenia na terenie zakładów pracy.

Kursy UDT - zwyżki i podnośniki

Kursy UDT – Zwyżki/podesty ruchome

Zwyżki/podesty ruchome

Każdy podest ruchowy przejezdny służy do poruszania się pracowników na swoje stanowiska robocze, z których mogą wykonywać swoje obowiązki. By dobrze sobie radzić i obsługiwać podest, wymagane jest ukończenie szkolenia wraz z egzaminem państwowym w UDT. Osoba zainteresowania szkoleniem na podesty ruchome przejezdne powinna mieć ukończone 18 rok życia, oraz nie mieć przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora zwyżki. Uprawnienie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na podesty ruchome przejezdne jest ważne 5 lat. Realizujemy szkolenia na terenie zakładów pracy.

Kurs ADR

Szkolenie jest realizowane przez bardzo doświadczonego wykładowcę. Ma on wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z tej branży. Prowadzone szkolenia cieszą się popularnością wśród firm transportowych i kierowców indywidualnych. Gwarantujemy 100% zdawalności, pod warunkiem zaangażowania uczestników szkolenia.

ADR z francuskiego „Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, oznacza nic innego jak ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym.

W przypadku ADRów głównym aktem prawnym jest umowa europejska międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Jest ona bardzo obszerna i zawiera regulacje, które dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Przepisy są aktualizowane do 2 lata i ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Rodzaje szkoleń dokształcających początkowych ADR:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Rodzaje szkoleń dokształcających doskonalących ADR:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Kurs ADR
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza