Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Instrukcje bhp

B-Service - Zapewnij bezpieczeństwo i higienę

Instrukcje BHP

Kto z nas nie kojarzy memów związanych z instrukcjami BHP, zdjęć z zakładów pracy z obklejonymi ścianami z instrukcjami bezpiecznej pracy – ktoś by powiedział nieważna naleciałość z czasów PRL, a może i starszych? Prześmiewczo może i tak, ale temat instrukcji bhp i całej dokumentacji z tym związanej jest niezwykle ważny.

Najzabawniejsze często dla pracowników są instrukcje typu: instrukcja BHP obsługi czajnika lub ekspresu do kawy – może i tak, ale ma to swój sens i źródło w ustawodawstwie. Inaczej jednak będzie już brzmieć instrukcja BHP przy obsłudze plotera laserowego do metalu. Brzmi poważniej, prawda?

Stąd odnieśmy się co do szczegółów jeśli chodzi o instrukcje BHP. Nakaz ich sporządzenia i stosowania wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. W ramach tworzenia instrukcji bhp należy trzymać się określonego schematu narzuconego przez ustawodawcę obejmującego:

  • czynności przed rozpoczęciem pracy
  • czynności w trakcie pracy
  • czynności po zakończeniu pracy
  • czynności zabronione

Ponadto instrukcje tworzymy dla:

  • poszczególnych procesów  i czynności technologicznych,
  • maszyn i urządzeń,
  • postępowania z substancjami chemicznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy

W tym momencie należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że instrukcje BHP stanowią istotny element w zapewnieniu pracownikom odpowiednich wskazówek dotyczących minimalizacji ryzyka wypadków oraz zachowania bezpiecznych praktyk w miejscu pracy. Pracownik winien być zapoznany z tymi instrukcjami i mieć do nich możliwość stałego dostępu w razie potrzeby.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny

Kluczowym jest również fakt, że pracodawca, zapoznając pracowników z instrukcjami BHP, ma na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę zdrowia pracowników poprzez dostarczenie im jasnych i zrozumiałych wytycznych dotyczących postępowania w miejscu pracy.

W B-Service pomożemy Ci stworzyć wszelkie niezbędnie instrukcje od podstawowych typu instrukcja bhp przy obsłudze ekspresu, drukarki, dla pracownika ogólnobudowlanego, murarza itp. oraz bardziej skomplikowane instrukcje, które mogą wymagać szczegółowej analizy miejsca pracy, dokumentacji maszyny, instrukcji pracy – procesu, kart charakterystyki, pomiarów środowiska pracy i wielu innych.

Niezależnie od stopnia skomplikowania prac jesteśmy gotowi dostarczyć każdą instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy najdłużej w ciągu jednego dnia roboczego, ale i nawet od ręki!

Zapraszamy do kontaktu!

Bezpieczeństwo i higiena
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza