Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenie wstępne bhp

B-Service - Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności

Szkolenia wstępne BHP

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalizujących się w szkoleniach wstępnych BHP dla nowych pracowników. Nasza oferta szkolenia wstępnego BHP ma na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i mogli rozpocząć pracę w Państwa organizacji w bezpieczny i zdrowy sposób.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest działem ochrony, mający na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Jest to kluczowy aspekt w każdej organizacji. Dlatego ważne jest, aby nowi pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni z zakresu bhp. Rozpoczynając karierę w nowym miejscu pracy, każdy nowo zatrudniony pracownik powinien wziąć udział w szkoleniu wstępnym przed rozpoczęciem pracy.

Dlaczego szkolenie wstępne jest niezbędne?

Ochrona zdrowia i życia pracowników

Szkolenie wstępne ma na celu dostarczenie nowym pracownikom wiedzy i umiejętności, aby unikać niebezpiecznych sytuacji i zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy redukuje ryzyko wypadków i urazów. 

Dostosowanie do przepisów prawnych

Szkolenie wstępne bhp jest wymogiem prawnym. Organizacje są zobowiązane do przeprowadzenia takiego szkolenia i udokumentowanie jego przeprowadzenia. Niezastosowanie się do tych przepisów może prowadzić do konsekwencji prawnych i naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Współpraca zespołowa

Szkolenie wstępne bhp stwarza warunki do współpracy i budowaniu nowych więzi w zespole. Podczas szkolenia pracownicy mają okazję uczyć się razem, dzielić doświadczeniami i przestrzegać wspólnie zasad bezpieczeństwa. To sprzyja lepszej komunikacji i współpracy w miejscu pracy.

Szkolenia wstępne bhp

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego, który prowadzony jest przez pracownika służby bhp oraz instruktażu stanowiskowego, który prowadzony jest przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami, wyznaczoną przez pracodawcę. 

Podczas instruktażu ogólnego, pracownicy zapoznają się z takimi informacjami jak:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji w zakresie bhp;
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp;
 4. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie w tym narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy. Podstawowe środki zapobiegawcze;
 5. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym;
 6. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego;
 7. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 8. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu dla stanowiska instruowanego;
 9. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru;
 10. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej)
O szkoleniach wstępnych BHP B-Service
Instruktaż szkoleń

Instruktaż stanowiskowy

Natomiast podczas instruktażu stanowiskowego, pracownik zostanie zapoznany z:

1. Warunkami pracy z uwzględnieniem:

  • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)
  • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty)
  • przebieg procesu pracy na stanowisku pracy, w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy
 1. Omówieniem czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy przy zagrożeniach, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii
 2. Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania
 3. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
 4. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
 5. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
 6. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Podsumowując szkoleni pracownicy to docenieni pracownicy. Mogą czuć się bezpieczniejsi, mają okazję rozmów i dyskusji podczas szkoleń ze specjalistami. Szkolenia mogą przyczynić się do wzrostu zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery i relacji w zespole oraz redukcji fluktuacji kadry. Szkolenia okresowe bhp są przykładem profesjonalnego podejścia firmy do zarządzania personelem i dbałością o ich dobro. Firma, która inwestuje w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, buduje pozytywny wizerunek wśród swoich pracowników, klientów i społeczności lokalnej.

Korzyści dla firmy realizujące szkolenia bhp w B-Service

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa w zakresie bhp

Ochrona zdrowia i życia pracowników

Minimalizacja ryzyka wypadków i urazów w miejscu pracy

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako miejsca pracy dbającego o bezpieczeństwo.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń wstępnych bhp w B-Service. Chętnie odpowiemy na jakiekolwiek pytania oraz omówimy szczegóły podczas bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego. Jesteśmy gotowi dostosować nasze szkolenia do indywidualnych potrzeb zakładu pracy oraz występującymi zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza