Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

B-Service - Jak uniknąć pożaru i co robić gdy już powstał?

Szkolenie ze zwalczania pożarów

B-Service, oferuje profesjonalne szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Nasza oferta szkolenia ma na celu zapewnienie Państwa pracownikom odpowiednich umiejętności i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz skutecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Nasze szkolenia są dostosowane do różnych branż i typów obiektów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest działem ochrony mający na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Jest to kluczowy aspekt w każdej organizacji. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli przeszkoleni ze zwalczania pożarowego i ewakuacji pracowników.

Dlaczego szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników jest konieczne:

Ochrona życia i zdrowia pracowników

Przeszkolenie pracowników w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji daje niezbędną wiedzę i umiejętności, które mogą uratować życie i zdrowie w sytuacjach zagrożenia. Dzięki szkoleniu pracownicy jak szybko i skutecznie reagować w przypadku pożaru oraz jak prawidłowo przeprowadzić ewakuację z budynku, minimalizując ryzyko urazów i obrażeń.

Zgodność z przepisami prawnymi

Przeszkolenie pracowników stanowi spełnienie wymogów prawnych i pomaga w organizacji utrzymania zgodności z przepisami, co chroni organizacje przed konsekwencjami prawno-finansowymi.

Szybka i skuteczna reakcja na sytuacje awaryjne

Przeszkoleni pracownicy potrafią szybko rozpoznać zagrożenie pożarowe i odpowiednio na nie zareagować. Wiedzą, jak poprawnie użyć gaśnicy, jak skutecznie alarmować innych pracowników i jak przeprowadzić ewakuację w sprawny i szybki sposób.

Budowanie kultury bezpieczeństwa

Przeszkolony pracownik świadomy jest potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednich procedur bezpieczeństwa, co za tym idzie, staje się bardziej zaangażowany i odpowiedzialny. Skutkiem tego jest większa świadomość, a bezpieczeństwo staje się priorytetem, co prowadzi do lepszej identyfikacji zagrożeń i współpracy w celu ich zapobiegania.

Minimalizacja strat materialnych

Przeszkolony pracownik potrafi szybko i skutecznie reagować w przypadku pożaru, co pozwala na zmniejszenie strat materialnych.

Czego się nauczysz?

Szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników należy przeprowadzić w nawiązaniu do warunków istniejących w danym miejscu pracy, czyli w firmie bądź zakładzie. Przeszkolony pracownik powinien znać dostępne środki alarmowe będące w zakładzie, znać rozmieszczenie i sposoby użycia tych środków. Straż pożarna mimo najlepszej mobilności może dojechać na miejsce zdarzenia z opóźnieniem, dlatego pracownicy muszą umieć zareagować i prowadzić skuteczne działania do czasu przyjazdu służb straży pożarnej.

Podczas szkolenia ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, pracownicy zapoznają się z takimi informacjami jak:

  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
  • Obowiązki zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
  • Czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienia prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji,
  • Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w świetle ochrony na wypadek pożaru,
  • Sposoby postępowania na wypadek pożaru,
  • Zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • Zasady działalności profilaktycznej w obiektach na terenie zakładu pracy oraz obowiązki pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
  • Zajęcia praktyczne - obsługa gaśnic ppoż. na rozpalonym ognisku.

Szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacja pracowników przeznaczona jest dla osób wyznaczonych do tego działania w firmach, instytucjach publicznych, szkołach, uczelniach, korporacjach i różnego rodzajach innych zakładach pracy. Wiedza jest ulotna, dlatego to szkolenie warto odnawiać. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie trzeba zorganizować ewakuację i uciec przed pożarem. A pożar dość łatwo wywołać.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą szkoleń ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo omówić szczegóły, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy gotowi dostosować nasze szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szkolenia PPOŻ
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza