Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

B-Service - Bezpieczeństwo przede wszystkim

Instrukcja Bezpiecznego wykonywania robótw

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót, w skrócie IBWR jest jednym z najważniejszych dokumentów obowiązujących na budowie. Każdy wykonawca przed przystąpieniem do prac, musi opracować IBWR na dany zakres.

Obowiązek przygotowania przysłowiowej IBWRki wynika bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas prowadzenia prac budowalnych. Dokument ten obejmuje szereg informacji do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. W skład IBWR wchodzą następujące informacje:

  • dane dot. budowy
  • ramy czasowe dla których przewidziana jest realizacji danego zakresu prac budowlanych
  • szczegółowe informacje na temat miejsca prowadzenia robót na inwestycji, wraz ze sposobem dotarcia na miejsce pracy
  • określenie wpływu warunków atmosferycznych wraz z określeniem wartości granicznych dla jakich prace powinny zostać przerwane
  • szczegółowy zakres robót obejmujących np. montaż konstrukcji stalowej z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych elementów do realizacji prac tj. np. sprzętu, narzędzi, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • wykaz podstawowych środków ochrony indywidulanej
  • ocena ryzyka dla zadania uwzględniającą wszelkie ryzyka dla poszczególnych czynności wynikających z „zakresu prac” oraz sposoby bezpiecznego prowadzenia prac przy zastosowaniu środków ochrony (organizacyjnych, indywidualnych, zbiorowych) mających na celu minimalizację ryzyka
  • informacje na temat postępowania w sytuacjach awaryjnych np. zawiśnięcia pracownika na szelkach oraz przypomnienie zasad ewakuacji obowiązujących na budowie
  • informacje na temat substancji niebezpiecznych, sprzętu, narzędzi i zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji zadań wynikających z IBWR wraz z imiennym podziałem zadań
  • informacja na temat prac szczególnie niebezpiecznych, które wystąpią podczas realizacji prac

Dlaczego to takie istotne?

Z doświadczenia B-Service, wiemy, że IBWR to jeden z najważniejszych dokumentów na budowie, z którym każdy pracownik musi być zapoznany, nie mniej niestety wielu wykonawców podchodzi do tematu bardzo szablonowo lub niejednokrotnie zapomina o opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót i zapoznaniu z nią pracowników, a to przecież z tego dokumentu wynika, w jaki sposób bezpiecznie wykonać daną czynność i zminimalizować ryzyko.

Wartym podkreślenia jest fakt, że IBWRka często jest wykonana nierzetelnie lub pracownicy nie są z nią zapoznani, a w sytuacji katastrofy, wypadków ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych przedstawiciele prokuratury i inspekcji pracy sprawdzają poprawność opracowania IBWR.

Nie można również zapomnieć o fakcie, że przed rozpoczęciem prac, kierownictwo budowy pochłonięte jest wieloma innymi aspektami związanymi z organizacją i rozpoczęciem budowy oraz niejednokrotnie nie mają pełnej wiedzy na temat BHP i sposobów zabezpieczeń i organizacji bezpiecznej pracy i potrzebują konsultacji i doradztwa ekspertów w dziedzinie BHP. Stąd po przekazaniu podstawowych informacji dotyczących prac pracownicy B-Service są gotowi przygotować profesjonalną IBWR.

Czas oraz koszt realizacji IBWR zależy od stopnia skomplikowania i rodzaju prac. Zazwyczaj jest to kwestia 2-4 dni roboczych, a ceny rozpoczynają się od 800,00 zł netto wzwyż. Pamiętajmy, że każda IBWR jest inna i zależy od wielu innych czynników mogących mieć wpływ na organizację pracy – dlatego do każdego tematu podchodzimy indywidualne, bowiem czym innym będzie opracowani IBWR na montaż/wymianę stolarki okiennej w 4 piętowym bloku, a czym innym na montaż konstrukcji stalowej na terenie czynnej rafinerii w pobliżu stref wybuchowych.

Bezpiecznej pracy!

Zapraszamy do kontaktu!
Zespół B-Service!

Bezpieczeństwo - istotność
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza