Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Obsługa BHP kontraktów zagranicznych

B-Service - Specjaliści w umowach zagranicznych

Zagraniczne kontrakty BHP

Obsługa BHP kontraktów zagranicznych odnosi się do działań i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w międzynarodowych projektach, w których firma lub organizacja wykonuje usługi, lub realizuje inwestycje za granicą. Realizacja takich kontraktów wymaga dostosowania standardów BHP do lokalnych przepisów i norm obowiązujących w danym kraju.

Ważne jest, aby organizacja angażująca się w projekty zagraniczne miała świadomość różnic kulturowych, prawnych i technicznych w zakresie BHP, aby skutecznie zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników.

B-Service wychodzi naprzeciw pojawiającemu się zapotrzebowaniu na wsparcie klientów szczególnie w branży budowlanej na obsługę bhp projektów zagranicznych. 

Co raz to więcej firmy budowlanych z Polski bierze udział w wielkich inwestycjach przemysłowych za granicami kraju – w szczególności na terenie całej Europy. Nie jednokrotnie na danej inwestycji pojawia więcej firm budowlanych z naszego kraju – stąd również rodzi się potrzeba wsparcia specjalisty bhp na inwestycjach zagranicznych.

Sposób takiej współpracy jest uzależnionych od wielu czynników i wewnętrznych regulacji danego państwa. Nie mniej poziom specjalistów bezpieczeństwa z polski jest na bardzo wysokim poziomie.

Doświadczeni specjaliści

Specjaliści B-Service mieli już do czynienia z obsługą BHP w Niemczech, Belgii, Bułgarii oraz krajach bałtyckich/skandynawskich. Budowy zagraniczne na jakie wysyłani są specjaliści to zazwyczaj skomplikowane wielkie budowy przemysłowe takie jak np.

Rafinerie / przemysł petrochemiczny

Stocznie

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Wielkie zakłady przemysłowe

Pracownik BHP B-Service oddelegowany do obsługi bhp na zagranicznych inwestycjach budowlanych posiada co najmniej w stopniu komunikatywnym język angielski, który w dużej mierze stanowi podstawowy język do komunikacji na międzynarodowych inwestycjach budowlanych.

Dodatkowo w zależności od potrzeb klienta i wewnętrznych wymagań prawnych obowiązujących w danym Państwie specjaliści BHP B-Services posiadają lub specjalnie pod dany projekt zostaną przeszkoleni w celu uzyskania następujących certyfikatów, które mogą być wymagane za granicą, mowa tu np. o:

NEBOSH

National Examination Board in Occupational Safety and Health

GWO onshore/offshore

Dla pracowników realizujących prace przy budowie farm wiatrowych na morzu czy lądzie

VCA – Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers

Po polsku to Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko. Lista kontrolna Podwykonawcy. Jest to równoważny certyfikat z certyfikatem SCC obowiązującym jednak w innych krajach UE tj. Holandia, Belgia, Skandynawia

SCC – Sicherheits Certifikat Contraktoren

Z angielskiego Safety Health Environment Checklist Contractor – czyli tzw. paszport bezpieczeństwa wymagany szczególnie na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii

Do każdej zapytania podchodzimy indywidualnie i szczegółowo, weryfikujemy wymagania stawiane przed naszymi specjalistami odnośnie obsługi BHP kontraktów zagranicznych tak, by sprostać wymaganiom prawnym obowiązującym w danej lokalizacji.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza