Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

e-learning

B-Service - Nauka online

Szkolenia BHP online

Szkolenia w formie e-learningu są bardzo przyjazną formą aktualizacji wiedzy szczególnie w tematyce bhp. W firmie B-Service można przejść takie szkolenie dzięki platformie szkoleniowej. Posiadamy szkolenia w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Szkolenia składają się z tekstu, filmików wideo, a także pytań i zadań testowych.

Szkolenia online umożliwiają uczestnikom dostęp do materiałów i treści w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Nie trzeba podróżować ani dostosowywać się do określonego harmonogramu. Można uczyć się z dowolnego miejsca, o dowolnej porze dnia i nocy, co daje większą elastyczność i wygodę. Można dostosować tempo nauki, skupić się na konkretnych tematach i powtarzać materiały według własnego uznania. To pozwala na bardziej skuteczne przyswajanie wiedzy. Kursy online w tym kurs bhp online jest skutecznym i popularnym sposobem nauki w dzisiejszym świecie. Pozwalają one na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy, niezależnie od ograniczeń czasowych i geograficznych.

Wśród szkoleń bhp można wyróżnić:

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny) - wirtualna prezentacja (administracyjno-biurowe)

Szkolenie okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach medycznych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych uczelni wyższych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych służba cywilna

Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

Initial health and safety training (general training) - virtual presentation (office) (wstępne administracyjno-biurowe EN)

Health and safety periodic training for office and administration (okresowe administracyjno-biurowe EN)

Початкове навчання з охорони праці - юридичний модуль (wstępne moduł prawny adm. UA)

Початкове навчання з охорони праці (загальний інструктаж) - віртуальна презентація (офісний адміністративний) (wstępne administracyjno-biurowe UA)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny) - wirtualna prezentacja (kierownicze)

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników i pracodawców

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników i osób kierujących pracownikami uczelni wyższych

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników i osób kierujących pracownikami służba cywilna

Initial health and safety training (general training) - virtual presentation (managers) (wstępne kierownicy i pracodawcy EN)

Health and safety periodic training for employers and managers (okresowe kierownicy i pracodawcy EN)

Початкове навчання з охорони праці - юридичний модуль (wstępne moduł prawny kier. UA)

Початкове навчання з охорони праці (загальний інструктаж) - віртуальна презентація (менеджер) (wstępne kierownicy UA)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny) - wirtualna prezentacja (inżynieryjno-techniczne)

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych uczelni wyższych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Initial health and safety training (general training) - virtual presentation (engineers&tech) (wstępne inżyniejryjno-techniczne EN)

Початкове навчання з охорони праці - юридичний модуль (wstępne moduł prawny inż. UA)

Початкове навчання з охорони праці (загальний інструктаж) - віртуальна презентація (інженерно-технічні) (wstępne inżynieryjno-techniczne UA)

Szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny) - wirtualna prezentacja (robotnicze)

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników stanowisk robotniczych

Initial health and safety training (general training) - virtual presentation (workers) (wstępne robotnicze EN)

Початкове навчання з охорони праці - юридичний модуль (wstępne moduł prawny rob. UA)

Початкове навчання з охорони праці (загальний інструктаж) - віртуальна презентація (робітники) (wstępne robotnicze UA)

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie podstawowe z ochrony przeciwpożarowej

Przedstawiciele handlowi - moduł uzupełniający bhp

Pracownicy wyższych uczelni - moduł uzupełniający bhp

Pracownicy służb medycznych - moduł uzupełniający bhp

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników)

Nauczyciele - moduł uzupełniający bhp

Mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Zasady szkolenia w formie e-learningu

Na podstawie przedpłaty za szkolenia online, nasza firma B-Service generuje dostęp do materiałów dla każdego zgłoszonego pracownika.

Jakie dane są potrzebne do szkolenia?

Do szkolenia bhp czy pozostałych szkoleń, potrzebne są dane takie jak: 

  • imię i nazwisko uczestnika 
  • nazwa stanowiska
  • data urodzenia
  • indywidualny e-mail pracownika

Zgłoszony pracownik ma 30 dni na zrealizowanie szkolenia oraz uzyskania pozytywnego wyniku z testu na końcu szkolenia. Zaliczenie jest od 70% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku zdanego egzaminu zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu danego szkolenia w formie papierowej i wysłane na adres siedziby zgłaszającej firmy.

Szkolenia online z BHP
Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza