Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Dokumentacja powypadkowa

B-Service - Jak wygląda postępowanie powypadkowe?

Dokumentacja powypadkowa

Wiesz, że w 2022 roku w Polsce miało miejsce prawie 67 000 wypadków przy pracy? W Polsce mamy tendencję spadkową i widać poprawę jednak mimo wszystko ta liczba robi wrażenie? PRAWDA! Najwięcej wypadków miało miejsce w szeroko pojętej branży przetwórstwa przemysłowego, jednak wg. danych GUS wartą do odnotowania ciekawostką jest zrównanie branży edukacyjnej z budowlaną. W branży edukacyjnej było prawie o 200 wypadków więcej niż w budowlanej! Tj. dokładnie 3927 wypadków przy pracy co dawało 5 miejsce wśród ok. 30 wyodrębnionych branż! Na ten temat wypadków przy pracy i analizy tych danych moglibyśmy długo pisać i dywagować – bo ktoś zaraz powie, no tak – ale przecież w edukacji pewnie było mało zdarzeń ciężkich i śmiertelnych w porównaniu do budownictwa. I tu się zgadza, a przykład pokazuje doskonale różnice ryzyka, jakie występują w poszczególnych branżach, ale i nie tylko – ma to też związek z prowadzeniem postępowań powypadkowych.

Dlaczego to takie istotne?

Czy wiesz, co robić, kiedy w Twoim przedsiębiorstwie zdarzy się wypadek? Czy wiesz, że należy powołać zespół powypadkowy ustalający przyczyny i okoliczności wypadku i kto powinien wchodzić w skład takiego zespołu? Wiesz jaką dokumentację należy przygotować, a może wcześniej należy powiadomić odpowiednie służby ze względu na okoliczności i ciężkość wypadku?

Dużo tego? Niestety... stało się, mamy wypadek – dodatkowo dochodzi stres, konieczność szybkiego działania i masa skomplikowanych procedur. W razie jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się do nas, a pomożemy Ci przeprowadzić całe postępowanie powypadkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zespół naszych specjalistów ma setki, jak nie tysiące przeprowadzonych postępowań powypadkowych, od spraw stosunkowo błahych po niestety wypadki ciężkie i śmiertelne. W każdym tym przypadku jesteśmy w stanie pomóc!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w polskim prawie wyróżniamy:

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek w okresie ubezpieczenia

Wypadek w okresie ubezpieczenia

Wypadek na równi z wypadkiem przy pracy

Wypadek na równi z wypadkiem przy pracy

Istotność dokumentacji powypadkowej
Rodzaj wypadku przy pracy

Niezależnie od rodzaju wypadku

W każdym tym przypadku musimy wiedzieć w zależności od okoliczności wypadku, miejsca, rodzaju umowy i pełnionych zadań - z jakim rodzajem wypadku wymienionych powyżej mamy do czynienia – od tego m.in. zależy jaką dokumentację należy przygotować.

Kolejne, niezależnie od powyższego wypadki dzielimy na:

Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny (zaliczane do tego są również wypadki, gdzie śmierć nastąpiła do 6 miesięcy od wypadku na skutek poniesionych obrażeń)

Wypadek ciężki

Wypadek ciężki – to taki wypadek powodujący ciężkie obrażenia – np. utrata wzroku, słuchu czy inne ciężkie obrażenia powodujące brak dalszej zdolności do pracy

Wypadek lekki

Wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy, czyli tzw. wypadek lekki

Następnym aspektem, jaki należy rozgraniczyć to podział wypadków ze względu na ilość osób poszkodowanych – wyróżniamy wypadki indywidualne oraz zbiorowe. 

Bardzo ważny jest fakt, że w pewnych sytuacjach mamy bezwzględny obowiązek powiadomić odpowiednie służby takie jak: inspekcje pracy oraz prokuraturę. Ma to miejsce w sytuacji wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego oraz zbiorowego.

Mając na uwadze powyższe prowadzenie postępowań powypadkowych związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków nie należy do najłatwiejszych, ponieważ jest to związane z szeregiem niezbędnych działań do podjęcia, a następnie opracowaniem dokumentacji powypadkowej, a dodatkowym aspektem jest fakt, że w szczególnych przypadkach możemy dodatkowo mieć do czynienia z przedstawicielami inspekcji pracy i prokuratury.

W związku z powyższym jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe, bądź potrzebujesz wsparcia doświadczonego specjalisty BHP spoza Twojego zakładu i pomocy w reprezentowaniu przed instytucjami nadzorującymi zgłoś się do B-Service – na pewno pomożemy, a Twoja głowa będzie mogła spać spokojnie!

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza