Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Pozostałe szkolenia dot. ochrony roślin

B-Service - Kursy dot. środków ochrony roślin

Pozostałe szkolenia

Zdrowe rośliny, piękny wygląd, wysoka jakość plonów to coś co cieszy oko każdego z nas. Nie da się ukryć, że w obecnych czasach stosowanie środków ochrony roślin jest czymś powszechnym. Opryski chemiczne, czy ekologiczne pomagają zlikwidować szkodniki, a także uchronić przed rozwojem grzybów oraz innych chorób. Takie produkty występują zarówno dla amatorów ogródków działkowych, a także dla osób profesjonalnych tj. rolników, czy sadowników, ogrodników, leśników itd.

Osoby, które mają styczność ze środkami ochrony roślin na różnym polu eksploatacji, np. w sprzedaży, albo przy ochronie roślin metodą fumigacji potrzebują mieć ukończone specjalne szkolenie. Szkolenia ze środków ochrony roślin możesz realizować z ramienia naszego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Konsultant, który jest wpisany do rejestru jednostek Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, mających uprawnienia do realizacji takich szkoleń.

Szkolenia ze środków ochrony roślin są ważne 5 lat zarówno pierwsze (kurs podstawowy) jak i kolejne (kurs uzupełniający).

Szkolenia ze środków ochrony roślin, które możesz u nas zrealizować to:

 • Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem sprzętem stosowanym w kolejnictwie
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Ochrona roślin

Programy kursów

Poniżej przedstawione zostały programy poszczególnych szkoleń wraz informacją dla kogo są one tak naprawdę przeznaczone.

 1. Szkolenie z doradztwa środków ochrony roślin

Szkolenie to jest wymagane prawem na stanowiskach pracy, których zadaniem jest sprzedaż lub konfekcjonowanie tych środków ochrony roślin. Szkolenie składa się z:

a) Program szkolenia podstawowego z doradztwa środków ochrony roślin [24h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowanie środków ochrony roślin

b) Program szkolenia uzupełniającego z doradztwa środków ochrony roślin [7h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 1. Szkolenie ze stosowania metody fumigacji

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które zajmują się pielęgnacją ogrodów zielonych, właścicieli, pracowników gospodarstw rolnych, ale również dla osób, które są związane z branżą spożywczą oraz rolną. Fumigacja pomaga zagazować gryzonie, krety, czy też inne szkodniki magazynowe i nie tylko. Szkolenie składa się z:

a) Program szkolenia podstawowego ze stosowania metoda fumigacji [16h][24h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

b) Program szkolenia uzupełniającego ze stosowania metoda fumigacji [7h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 1. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem sprzętem stosowanym w kolejnictwie

Szkolenie to skierowane jest typowo do branży kolejowej. Szkolenie składa się z:

a) Program kursu podstawowego szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin [14h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

b) Program kursu uzupełniającego szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin [7h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 1. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie to skierowane jest dla przedsiębiorców i ich pracowników, a także właścicieli gospodarstw rolnych. Przede wszystkim szkolenie jest dedykowane pracownikom firm zajmujących się terenami zielonymi, spółkami komunalnymi, lasami państwowymi oraz wszystkich, którzy stosują środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. RoundUp. Szkolenie składa się z:

a) Program kursu podstawowego szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin [14h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

b) Program kursu uzupełniającego szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin [7h]:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Zdarzają się niejednokrotnie sytuacje, kiedy pracownik, właściciel, wykonawca nie wie do końca czy jest mu potrzebne szkolenie. A jeśli jest, to jakie ma zrobić przy stosowaniu środków ochrony roślin. W takich przypadkach warto zasięgnąć pomocy ogólnodostępnej wyszukiwarki środków ochrony roślin dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin na bazie dostępnych informacji, etykiet środków ochrony roślin można sprawdzić czego potrzebujemy lub zadzwonić do naszej firmy B-Service – chętnie pomożemy w dokonaniu wyboru.

Szkolenia

Szczegóły dot. szkoleń

Wszystkie szkolenia w/w realizujemy stacjonarnie na terenie Wrocławia. Wykładowcami są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem z ochrony środowiska, na co dzień pracujący w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także specjaliści bhp.

Szkolenia z doradztwa środków ochrony roślin realizujemy średnio co miesiąc lub co dwa miesiące. Pozostałe szkolenia realizujemy po uzbieraniu grupy min. 10 osób. Realizujemy szkolenia grupowe na terenie zakładów pracy.

Szkolenia realizowane w ODZ Konsultant z ramienia B-Service są ukończone egzaminem z wpisem do rejestru PiORiN. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie. Dzięki temu żadna kontrola nie jest wam straszna. 

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza