Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Koordynacja BHP na budowie – jak przebiega?

02.08.2022

W przemyśle budowlanym ryzyko zawodowe jest bardzo wysokie. Na znacznie większe prawdopodobieństwo wypadków lub chorób zawodowych mają wpływ nie tylko charakter branży, ale też ilość potencjalnych zagrożeń, które czekają na pracowników. Tym ważniejszy okazuje się więc nieustanny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Na czym polega nadzór BHP na budowie?

Koordynacja BHP na budowie – na czym polega?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy mają ogromne znaczenie dla współczesnych inwestycji budowlanych. Decydujące znaczenie dla zdrowia oraz życia wszystkich osób zaangażowanych w proces budowlany będzie mieć przestrzeganie przepisów BHP. Każdy uczestnik (inwestor, kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego) posiada oczywiście trochę inne obowiązki w tym zakresie. Opracowując system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, musimy wziąć pod uwagę aspekty, które zwiększają ryzyko późniejszych nieprawidłowości.

W niektórych przypadkach konieczne będzie wyznaczenie koordynatora BHP. Funkcja ta oznacza stały nadzór BHP na budowie nad wszystkimi osobami, które wykonują pracę w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Pomaga to ustalić zasady współdziałania pomiędzy poszczególnymi pracodawcami, eliminować zagrożenia oraz wyznaczyć konkretną, odpowiednio wykwalifikowaną osobę, która będzie reagować w trudnych sytuacjach i proponować rozwiązania bieżących problemów.

Koordynacja BHP na budowie – etapy działania

Koordynacja BHP na budowie ma dwa podstawowe etapy: przygotowania do rozpoczęcia prac oraz bezpośredniego nadzoru. Na samym początku konieczna będzie analiza zagrożeń na budowie. Właśnie w tym celu powstaje plan BiOZ, który umożliwia ich identyfikację oraz opracowanie rozwiązań, które będą skuteczne na późniejszych etapach inwestycji.

Kolejnym ważnym dokumentem jest też instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR), która powstaje w oparciu m.in. o dokumentację projektową, plan zagospodarowania placu, harmonogramy realizacji, dokumentację techniczną maszyn itp. O co jeszcze trzeba zadbać? Obowiązkowe jest wprowadzenie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, takich jak kaski i hełmy ochronne, specjalna odzież i obuwie, rękawice, okulary, maski przeciwpyłowe itp.

Wykonywanie robót

Miejsce budowy – wymagania

Szczególnie należy zadbać o sposób zagospodarowania placu. Teren musi być odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Dotyczy to również wykopów, prac na wysokości oraz stref szczególnie niebezpiecznych. Niezbędne będą przy tym aktualne przeglądy urządzeń i opracowanie wymaganej dokumentacji. Pracownicy oczywiście muszą posiadać właściwe uprawnienia oraz ukończyć szkolenia BHP.

Jak przebiega koordynacja BHP na budowie?

Dopiero wtedy można przejść do drugiego etapu koordynacji BHP na budowie. Jak przebiega i na co zwraca się uwagę? Najważniejsze są:

  • wprowadzenie podwykonawców na plac,
  • szkolenia wstępne,
  • archiwizacja dokumentów,
  • proponowanie niezbędnych modyfikacji w planie BiOZ,
  • tworzenie okresowych raportów i monitorowanie stanu bezpieczeństwa,
  • koordynacja robót budowlanych,
  • bezpośredni nadzór BHP,
  • ścisła współpraca z kierownictwem budowy.

Dlaczego koordynację BHP na budowie warto powierzyć naszej firmie B-Services?

Wykonywanie robót budowlanych naraża wszystkich pracowników na działanie czynników niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Stwarza to wiele możliwości potencjalnych wypadków, groźnych incydentów lub wystąpienia chorób zawodowych. Zapobiegać im może wyłącznie rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny na wszystkich etapach działania.Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie nadzoru oraz koordynacji BHP na budowie. Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie i zależnie wyłącznie od zapotrzebowania naszych klientów. Nasi specjaliści mogą elastycznie dopasować się do wymagań i roli wykonawcy. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić rozwiązania zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Wieloletnie doświadczenie, fachowa wiedza oraz znajomość branży budowlanej pomagają nam opracować dedykowany system zarządzania BHP już podczas pierwszych konsultacji z klientami.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza