Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Przegląd najczęstszych wypadków w miejscu pracy i jak ich unikać – praktyczne porady BHP

23.01.2024

Każdego roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. Większość z nich jest następstwem nieprawidłowego zachowania pracownika, jednak chwila nieuwagi to nie jest ich jedyna przyczyna. Sprawdź przegląd najczęstszych wypadków w miejscu pracy i dowiedz się, jak ich unikać.

Wypadek przy pracy – co to takiego?

Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 3. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Wyróżnia się kilka rodzajów wypadków przy pracy:

 • wypadki śmiertelne – w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. zgłoszono 99 osób poszkodowanych
 • wypadki ciężkie – w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. zgłoszono 206 osób
 • wypadki lekkie (ich skutkiem jest czasowa niezdolność do pracy) – w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. zgłoszono 45504 poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem.

Jeżeli w firmie dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Należą do nich między innymi o zabezpieczeniu miejsca wypadku, powołaniu zespołu powypadkowego czy zawiadomieniu okręgowego inspektowa pracy i prokuratora, jeśli miejsce miał ciężki, śmiertelny lub zbiorowy wypadek przy pracy.

Przegląd najczęstszych wypadków w miejscu pracy

Jak wynika z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, w całym 2022 roku zgłoszono 66606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku (styczeń-wrzesień) takich zgłoszeń było 45809. W porównaniu z okresem analogicznym (styczeń-wrzesień) w 2022 roku wskaźnik wypadkowości wzrósł o 7,5% i wyniósł 3,22 (źródło danych GUS).

Wskaźnik wypadkowości – liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy przypadająca na 1000 pracowników.

Górnictwo i wydobywanie to branża o najwyższym wskaźniku wypadkowości, jeśli chodzi o miesiące styczeń–wrzesień 2023 roku. Na kolejnym miejscu znajdują się wypadki przy pracy w firmach zaliczanych do sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja.

Warto zaznaczyć, że wypadki przy pracy nie omijają pracowników wykonujących swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej lub telepracy – w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zgłoszono 233 osoby poszkodowane (źródło danych GUS).

Trzy najczęstsze grupy wydarzeń powodujące urazy podczas wypadków przy pracy (styczeń–wrzesień 2023 r.) to:

 • uderzenie w nieruchomy obiekt (ok.30%)
 • uderzenie przez obiekt w ruchu (ok. 20%)
 • kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, chropowatym, lub twardym (ok. 19%)

Wymienione grupy wydarzeń dominowały także w latach poprzednich – w 2022 roku uderzenie w nieruchomy obiekt spowodowało uraz u 32,1% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (źródło danych GUS).

Od stycznia do września 2023 roku najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy było podobnie jak w latach ubiegłych nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Ponadto, do wypadków przy pracy przyczyniały się także niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika, niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, a także niestosowanie się do poleceń oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (źródło danych GUS).

Jak unikać wypadków w pracy? Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, niestosowanie się do poleceń oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to przyczyny 6,3% wszystkich wypadków w miejscu pracy, które zostały zgłoszone od stycznia do września 2023 r. Każdy pracodawca, któremu zależy na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy i uwrażliwieniu pracowników na kwestie związane z bezpieczeństwem, powinien pamiętać o organizacji szkoleń BHP – taki wymóg nakładają obowiązujące przepisy.

Zarówno szkolenia BHP wstępne, jak i okresowe podnoszą świadomość pracowników w zakresie występowania potencjalnych zagrożeń, które mogą przyczynić się do wypadku przy pracy.

Praktyczne porady BHP

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy w Twojej firmie, stosuj się do praktycznych porad BHP:

 • zadbaj o regularne szkolenia pracowników dot. zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zachęcaj pracowników do szczegółowego zapoznania się z regulaminami pracy
 • pamiętaj o systematycznej konserwacji maszyn i urządzeń w miejscu pracy;
 • zwróć uwagę na odpowiednią organizację miejsca pracy
 • zbadaj poziom bezpieczeństwa w swojej firmie – zleć ekspertom przeprowadzenie audytu BHP w swojej firmie

Zachęcamy do kontaktu wszystkich pracodawców, którzy poszukują ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – przeprowadzamy nie tylko szkolenia wstępne i okresowe BHP, lecz także specjalizujemy się w audytach BHP, opracowywaniu instrukcji BHP oraz w przygotowywaniu dokumentacji powypadkowej.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza