Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Szkolenie PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego

26.03.2024

Dowiedz się, jakie są zagrożenia pożarowe w miejscu pracy. Sprawdź, jak zwiększyć świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przekonaj się, dlaczego warto zdecydować się na szkolenie PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego.

Zagrożenia pożarowe w miejscu pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, w tym wdrożenie rozwiązań przeciwpożarowych, które minimalizują ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Jeżeli jednak dojdzie do pożaru, wyznaczeni pracownicy muszą wiedzieć, jak przeprowadzić skuteczną ewakuację ludzi i mienia, a także jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego.

W 2023 roku strażacy odnotowali ogółem 99 288 pożarów, w tym m.in.:

  • 2 261 pożarów obiektów użyteczności publicznej
  • 2 123 pożarów obiektów produkcyjnych
  • 862 pożary obiektów magazynowych.1

źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wśród przyczyn pożarów wymieniane są m.in.:

 • nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym
 • wady urządzeń i instalacji elektrycznych
 • wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych
 • wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ich nieprawidłowa eksploatacja
 • wady urządzeń mechanicznych
 • wady procesów technologicznych2

Dowiedz się więcej o ochronie przeciwpożarowej i sprawdź, jak dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie?

Obowiązki pracodawcy w zakresie wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zgodnie z art. 209 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do:

 • zapewnienia niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczanie pożarów i ewakuacji3

W przypadku, gdy na terenie zakładu pracy zatrudnieni są wyłącznie pracownicy małoletni lub osoby niepełnosprawne, działania z zakresu pierwszej pomocy oraz w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać sam pracodawca.

Należy mieć na uwadze, że pracodawca ma obowiązek poinformować wszystkich pracowników o tym, kto na terenie zakładu pracy odpowiada za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązek przekazania takiej informacji, uwzględniającej imię i nazwisko wskazanej osoby, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej, nakłada na pracodawcę art. 207 Kodeksu pracy4.

Dlaczego warto regularnie przeprowadzać szkolenia PPOŻ w zakładzie pracy?

Pożar w miejscu pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Od szybkiej i właściwej reakcji na taką sytuację zależy zarówno bezpieczna ewakuacja osób z miejsca zdarzenia, jak i minimalizacja strat materialnych. Dlatego tak istotne jest wdrożenie skutecznego systemu ochrony przeciwpożarowej, na który składają się m.in. cykliczne szkolenia PPOŻ.

Wyznaczeni pracownicy powinni wiedzieć, jak w obliczu sytuacji stresowej, jaką bez wątpienia jest pożar, zachować zimną krew i jak działać do czasu przyjazdu straży pożarnej. Wiedzę i odpowiednie umiejętności pracownicy mogą zdobyć podczas szkolenia PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego.

Szkolenie PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego

Szkolenie PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego przeznaczone jest w szczególności dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Obejmuje ono m.in. takie zagadnienia jak:

 • organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce
 • najczęstsze przyczyny pożarów i czynności, które mogą wpłynąć na rozprzestrzenianie się pożaru
 • sposoby postępowania w przypadku pożaru
 • zasady, na jakich powinna zostać przeprowadzona ewakuacja ludzi i mienia
 • obsługa podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Cyklicznie przeprowadzane szkolenia PPOŻ ze zwalczania pożarów i ewakuacji z praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego pozwalają osobom uczestniczącym w szkoleniu zapoznać się z procedurami ewakuacyjnymi, a także przećwiczyć praktyczne użycie np. gaśnic czy koców gaśniczych.

Szukasz szkolenia, dzięki któremu pracownicy w Twojej firmie nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i skutecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń ofertą szkoleń organizowanych przez B-Service. W naszej ofercie znajdziesz także sporządzenie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy gaśnic, a także audyty PPOŻ.

Źródła:

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza