Przejdź do sklepu

Umów się na audyt

Kompleksowa obsługa BHP dla małych firm – sprawdź dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy?

11.10.2022

Prowadzenie małej firmy nie zwalnia Cię z przestrzegania zasad związanych z zasadami BHP. Przepisy prawne zawierają regulacje, jakie dotyczą stosowania zasad BHP w mniejszych firmach. Chcesz wiedzieć, jakie są najważniejsze obowiązki BHP w małych przedsiębiorstwach? Powiemy Ci również, dlaczego warto inwestować w obsługę BHP, a także co obejmuje zakres usług BHP dla firm.

Najważniejsze obowiązki BHP w małej firmie

Obowiązki z zakresu BHP ciążą oczywiście na pracodawcy i to przede wszystkim on odpowiada za ich wykonywanie, nawet jeśli powierzy poszczególne zadania określonej osobie spośród personelu. Dopełnienie wymogów BHP w firmie pomoże Ci lepiej chronić zdrowie i życie swoje i Twoich pracowników, dlatego też koniecznie dowiedz się, jakie są najważniejsze obowiązki w tym zakresie.

 • Organizacja wstępnych i okresowych szkoleń BHP w prawnie narzuconych odstępach czasowych i pokrycie kosztów z nimi związanych.
 • Regularne kierowanie pracowników na badania okresowe.
 • Zagwarantowanie członkom personelu higienicznych i bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Wysyłanie nowych pracowników na badania określające zdolność do wykonywania zawodu.
 • Zapewnienie odzieży ochronnej i innych niezbędnych na danym stanowisku przedmiotów zabezpieczających przed groźnymi wypadkami, jeśli wykonywanie obowiązków stwarza ryzyko ich wystąpienia.
 • Egzekwowanie przestrzegania norm BHP na terenie zakładu pracy.
 • Organizacja sprawnego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji.

Czy pracodawca może samodzielnie zająć się kwestiami BHP?

Prawo nie zabrania pracodawcom samodzielnego nadzorowania spraw związanych z BHP na terenie firmy. Możliwe jest to jednak w określonych sytuacjach. Przede wszystkim, jeśli chcesz samodzielnie zajmować się kwestiami BHP, musisz posiadać stosowne przeszkolenie, a ponadto spełniać warunek, według którego firma nie zatrudnia więcej niż 10 osób.

Możliwe jest samodzielne zajęcie się kwestiami BHP w firmie zatrudniającej do 20 pracowników, jednak pod warunkiem, że działalność jest zakwalifikowana do nie wyższej niż 3. grupa ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obsługa BHP dla firm – dlaczego warto w nią inwestować?

Samodzielne zajmowanie się kwestiami związanymi z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest jak najbardziej możliwe, niestety jednak w natłoku innych obowiązków może to być dosyć trudne. Prawo zezwala również na przeszkolenie wybranego pracownika w tym zakresie lub zatrudnienie specjalisty. Rozwiązania te wymagają jednak ponoszenia stałych kosztów związanych z wynagrodzeniem, a także szkoleniami.

Dlatego też całkiem sensownym, a także coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie obsługi BHP. Do największych zalet takiego rozwiązania zalicza się obniżenie kosztów – korzystanie z usług firm takich, jak B-Services nie wymaga tworzenia stanowiska pracy dla osoby wykonującej swoje obowiązki nieprzerwanie przez 8 godzin.

Jakie zadania można powierzyć firmie zewnętrznej?

Firmy zajmujące się outsourcingiem BHP, takie jak B-Services mogą z powodzeniem zająć się wszystkimi obowiązkami z zakresu BHP, jakie nakłada na firmy rozporządzenie w sprawie służby BHP z dnia 2 września 1997 roku.

 • Przeprowadzenie kontroli warunków pracy.
 • Informowanie pracodawcy o ewentualnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy.
 • Pomoc w konstruowaniu planów modernizacji, mających na celu poprawę warunków BHP w miejscu pracy oraz późniejsza ocena proponowanych działań.
 • Stworzenie systemu oceny ryzyka zawodowego.
 • Przeprowadzenie okresowych audytów i kontroli.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych.
 • Opracowanie instrukcji BHP ogólnej i przypisanej do konkretnego stanowiska.
 • Analiza stanu BHP na terenie zakładu.
 • Prowadzenie rejestru wypadków.
 • Tworzenie dokumentacji powypadkowej.
 • Reprezentacja klientów podczas kontroli przeprowadzanych przez organy zewnętrzne.
 • Branie udziału w przekazaniu urządzeń bądź budynków mających wpływ na warunki BHP.
 • Dbanie o BHP procesów produkcyjnych.
 • Dbanie o ergonomię pracy.
 • Doradztwo w zakresie BHP.
 • Doradztwo z zakresu ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współpraca z laboratoriami w celu wyeliminowania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
 • Pomoc przy organizacji okresowych badań lekarskich.
 • Uczestnictwo w konsultacjach BHP.
 • Dbanie o rozwój BHP oraz zwiększanie wiedzy i świadomości pracowników w tym zakresie.

Obsługa bhp w firmie

Korzystanie z usług BHP może stać się wizytówką Twojej firmy – w końcu dbanie o dobro pracowników jest dziś jednym z priorytetów i wyznaczników dobrej reputacji przedsiębiorstwa. Ponadto masz pewność, że wszystko jest przeprowadzone w prawidłowy, bezpieczny sposób, a liczba wypadków przy pracy ma szansę istotnie się zmniejszyć, co przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych m.in. z urlopami pracowników.

Firma BHP B-Service

B-Service Sp. z o.o.

ul. Sewastopolska 2, 51-203 Wrocław

NIP: 8952240017 KRS: 0000962173

REGON: 521629737

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Wysyłanie formularza